Kindercoaching

(7 - 12 jaar)

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch, via mail of in mijn wolkenkamer) bekijken we samen waar je mee zit en of ik iets kan betekenen voor jou en je kind. Ik leg mijn aanpak uit en als je vindt dat jouw kind bij mij op de juiste plek is, maken we een afspraak voor een intakegesprek.  

Om een zo compleet mogelijk beeld van je kind en de gezinssituatie te krijgen, stuur ik je een intakeformulier met een aantal vragen. Dit formulier ontvang ik graag terug een paar dagen voor het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. De hulpvraag wordt zo goed mogelijk bepaald. Wanneer er van beide kanten een goed gevoel is, leggen we een eerste datum vast voor het coachingstraject met jouw kind. Voor het intakegesprek kom ik graag bij jou thuis om te kijken waar ik mijn caravan veilig kan zetten voor de sessies. 

Tijdens de eerste sessie neem ik de tijd om je kind te leren kennen en omgekeerd. Ik luister naar de hulpvraag van je kind en we maken tijd om creatief aan de slag te gaan. Op het tempo van je kind en aansluitend op zijn of haar leefwereld onderzoek ik met je kind welke mogelijkheden er zijn voor verandering en welke handvaten we hierbij kunnen gebruiken. Soms geef ik een opdracht mee, zodat iets thuis kan worden afgemaakt of kan worden geoefend.

Tijdens het traject werk ik 1-op-1 met jouw kind. Ik vind het belangrijk dat je kind zich kan focussen op zichzelf en niet afgeleid is door jouw aanwezigheid. Op het einde van elke sessie geef ik je feedback (enkel over de dingen die ik van je kind op dat moment mag delen) en krijg je zelf eventueel een kleine opdracht. 

Op het einde van de derde sessie bekijken we hoe het tot nu toe gegaan is, wat je kind al bereikt heeft en of er nog verdere sessies nodig zijn.

Na een paar maand kunnen we een opvolgmoment inplannen. Tijdens dit moment toetsen we even af hoe het ondertussen gaat met jou en je kind. Gaat alles goed of is er behoefte aan één of meerdere sessies? Misschien is er een nieuwe hulpvraag? Ik hoor het graag.